Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (incorporated in the Norwegian Institute of Public Health); Norwegian Health Technology Assessment body. http://www.kunnskapssenteret.no/"

» Glossary